Sử dụng hai miếng vải mềm làm tấm trượt giúp bài tập phong phú hơn.

 

Chuẩn bị ở tư thế plank. Giữ nguyên tay, rút hai gối về phía trước. Lặp lại động tác 20 lần.

Chuẩn bị ở tư thế plank. Giữ nguyên tay, rút gối sang hai bên. Lặp lại động tác 20 lần.

Chuẩn bị ở tư thế chống đẩy với khuỷu tay đặt trên mặt sàn. Lần lượt đá chân sang hai bên rồi co gối, đẩy người lên cao. Lặp lại động tác 20 lần.

Chuẩn bị ở tư thế quỳ gối, hai tay đặt lên hai tấm vải, lần lượt trượt người về phía trước. Lặp lại động tác 20 lần.​​​​​​​

Chuẩn bị ở tư thế chống đẩy, hai khuỷu tay đặt lên tấm vải, lần lượt vươn tay về phía trước, dùng cơ bụng giữ cho bụng lưng và chân thẳng. Lặp lại động tác 20 lần.​​​​​​​

Theo:Pose

 


5 bài tập phối hợp giúp là phẳng mỡ bụng -

5 bài tập phối hợp giúp là phẳng mỡ bụng

5 bài tập phối hợp giúp là phẳng mỡ bụng

5 bài tập phối hợp giúp là phẳng mỡ bụng

5 bài tập phối hợp giúp là phẳng mỡ bụng
5 bài tập phối hợp giúp là phẳng mỡ bụng