Mỗi hình dáng khuôn mặt đều có cách tạo khối và highlight riêng biệt. Làm theo hướng dẫn dưới đây để có lớp makeup đẹp hoàn hảo nhất bạn nhé!

 

 

Nguồn: DIVACÁCH TẠO KHỐI VÀ HIGHLIGHT CHUẨN CHO TỪNG DÁNG MẶT -

CÁCH TẠO KHỐI VÀ HIGHLIGHT CHUẨN CHO TỪNG DÁNG MẶT

CÁCH TẠO KHỐI VÀ HIGHLIGHT CHUẨN CHO TỪNG DÁNG MẶT

CÁCH TẠO KHỐI VÀ HIGHLIGHT CHUẨN CHO TỪNG DÁNG MẶT

CÁCH TẠO KHỐI VÀ HIGHLIGHT CHUẨN CHO TỪNG DÁNG MẶT
CÁCH TẠO KHỐI VÀ HIGHLIGHT CHUẨN CHO TỪNG DÁNG MẶT