Đôi khi việc nói "chêm" tiếng Anh vào câu tiếng Việt cũng không khiến người ta khó chịu, đặc biệt là trong những trường hợp bổ ích như thế này.

Bạn học tiếng Anh từ cấp 1 nhưng cho tới giờ - khi đã hai mấy tuổi đầu vẫn... chả biết gì về thứ tiếng nước ngoài này cả? Việc "khoai" nhất đối với bạn mỗi khi động đến tiếng Anh chính là từ vững, không sao nhớ nổi? Hay mỗi lần trò chuyện với người nước ngoài nghĩ mãi vẫn không ra cụm từ cần dùng, dù nó cực kỳ đơn giản?

Chà, nếu gặp bất cứ vấn đề nào trong số trên, hoặc đơn giản chỉ là ôm một trận cười vỡ bụng giải trí chút giữa một buổi chiều mùa hè nóng như thế này thì hãy... lao ngay với chùm ảnh dưới đây! (nghe có chút đa cấp hihi).

Bằng cách nói "chêm " tiếng Anh với tiếng Việt, rồi ghép từ tiếng Anh lẫn tiếng Việt với những định nghĩa rất buồn cười, chùm ảnh này chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên những từ sau đây.

Cùng học nào!

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 1.

Ngực đi để lại bức tường...

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 2.

Soái ca đi soái car.

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 3.

Phim con "hell" không biết sẽ đáng sợ thế nào...

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 4.

Công dụng mới của trái "calm".

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 5.

Sâu sắc.

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 6.

Nôn nao.

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 7.

Hàng hóa chạy show thì gọi là gì?

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 8.

Show tất cả để mọi người "saw" tất cả...

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 9.

Đẹp try có thể không có soái car, nhưng đi soái car chắc chắn sẽ đẹp try!

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 10.

An tâm.

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 11.

Bat canh, bat thịt, bat cá...

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 12.

Bắc Kinh có chỗ "Parking".

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! - Ảnh 13.

Sữa ông Thor sản xuất tại Mỹ Thor...

Nguồn : InternetChùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này! -

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này!

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này!

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này!

Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này!
Chùm ảnh vui: Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ đến thế này!